Odezwij się do nas odrazu.

Poniżej znajdziesz wszelkie formy kontaktu z nami. Skorzystaj z najwygodniejszej.

Czekamy…

Regulamin

1. Sklep https://huuft.com jest prowadzony przez firmę

HUUFT Polska Sp. z o.o.,
Matyldów 19,
96-514 Rybno
NIP 8371869506
REGON 38742234000000
KRS 0000866349
numer konta – mBank 85 1140 2004 0000 3902 8070 3006

dalej nazywaną „Sprzedającym”.
2. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest poprzez kontakt telefoniczny pod numerem: 606-669-990 oraz drogą elektroniczną:
3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci internet pod adresem https://huuft.com
4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto ( zawierają podatek vat).
5. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. Koszty przesyłki kurierskiej naliczane są w koszyku zakupowym w chwili składania zamówienia.
6. Zabronione jest wykorzystywanie przez osoby trzecie nazwy Sprzedającego, logo, zdjęć oraz innych materiałów graficznych. Ich wykorzystanie jest możliwe jedynie na podstawie pisemnej zgody Sprzedającego.
7. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 10 lub nowsza, FireFox wersja 28 lub nowsza, Opera wersja 12.1 lub nowsza, Chrome wersja 21 lub nowsza, Safari 6.1 lub nowsza na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 320px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu huuft.com, należy je wszystkie wyłączyć.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia w sklepie internetowym https://huuft.com można składać całodobowo.
2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
3. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.
4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie poprawnych danych kontaktowych i adresowych do wysyłki.
5. Klient ma możliwość dokonania płatności za zakupiony towar przelewem na konto Sprzedającego lub za pośrednictwem szybkich płatności w systemie tpay.com Przelewy standardowe prosimy kierować na:
HUUFT Polska Sp. z o.o.,
Matyldów 19,
96-514 Rybno
NIP 8371869506
REGON 38742234000000
KRS 0000866349
numer konta – mBank 85 1140 2004 0000 3902 8070 3006

2. W tytule prosimy podać imię i nazwisko oraz numer zamówienia.
3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, chyba że w opisie produktu Sprzedajacy zaznaczył inaczej.
4. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, a czas realizacji w opisach produktu różni się, czasem zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
5. Sklep https://huuft.com nie realizuje wysyłki za pobraniem.
6. Zamówienia złożone po godzinie 12, w soboty, niedziele i święta, rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
7. Zakupiony towar wysyłany jest przesyłką kurierską na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
8. Koszty dostawy ponosi Klient. Sprzedający w ramach promocji może wysłać towar na własny koszt.
9. Sprzedający oferuje odbiór osobisty, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

ZWROTY I WYMIANA


1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki po uprzednim poinformowaniu Sprzedającego drogą jednoznacznego oświadczenia np. przesyłając pismo na adres HUUFT ul. Matyldów 19, 96-514 Rybno, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected]
2. Sklep gwarantuje prawo zwrotu/wymiany towaru pod warunkiem, że towar nie był używany, nie został zniszczony lub uszkodzony.
3. Towar należy odesłać przesyłką poleconą na adres: HUUFT Ul. Matyldów 19, 96-514 Rybno wraz z dokumentem reklamacyjnym.
4. Koszty związane ze zwrotem ponosi Kupujący. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
5. Sprzedający w terminie 7 dni od otrzymania towaru zwraca Klientowi kwotę brutto towaru na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
6. W przypadku wymiany towaru na inny, koszty związane z wysyłką ponosi Kupujący. Ponowna wysyłka towaru następuje po uiszczeniu kosztów wysyłki na konto Sprzedającego.

REKLAMACJE

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.
2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi wadę produktu, powinien o tym fakcie poinformować Sprzedającego wysyłając jednoznaczne oświadczenie na adres HUUFT Polska ul. Matyldów 19, 96-514 Rybno, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected]
3. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
4. W przypadku reklamacji towar wraz z dowodem zakupu należy odesłać na swój koszt na adres sklepu z dopiskiem REKLAMACJA.
5. Zwracany towar powinien być wysłany przesyłką poleconą.
6. W przypadku uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy.
7. Jeśli wymiana lub naprawa towaru będzie niemożliwa, sklep na podstawie ustaleń z Klientem, zwróci mu cenę towaru brutto lub zaoferuje inne, dostępne w sklepie towary.
8. Koszty wysłania nowego towaru wolnego od wad ponosi Sprzedający.

WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W PORTALU HUUFT

1.Dostęp i korzystanie z Portalu huuft.com (Usług/Serwisów) możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji. W celu pełnego wyświetlania treści portalu niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Zalecane jest aby Użytkownik przed skorzystaniem z usług portalu sprawdzał czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.

2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
2. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
4. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
5. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (https://huuft.com/regulamin/)
6. Wszelkie spory, których nie da się rozwiązać polubownie, rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.